Is Kontrolnaya-rabota.ru Trustworthy?

Check if kontrolnaya-rabota.ru is scam or safe