Is Edostavka.ru Trustworthy?

Check if edostavka.ru is scam or safe