Is Besplatnye-programmy.com Trustworthy?

Check if besplatnye-programmy.com is scam or safe