Is Krasnoyarskmedia.ru Trustworthy?

Check if krasnoyarskmedia.ru is scam or safe